Adunarea Generală a Societății de Științe Matematice din România
Postat de marius la 25 April 2015 20:01:38

Adunarea Generală a Societății de Științe Matematice din România 25 aprilie 2015

ORDINEA DE ZI 

 1. Propunerea și aprobarea ordinii de zi. 

 2. Alegerea Prezidiului și a Secretariatului ședinței. 

 3. Raportul Secretariatului privind prezența delegaților la Adunarea Generală și legalitatea statutară a ședinței. 

4. Prezentarea raportului Consiliului Director privind activitatea S.S.M.R. în perioada 27 aprilie 2014 – 25 aprilie 2015. <br>

5. Prezentarea proiectului planului de activități pe anul 2015. 

6. Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă pentru anul 2014. 

7. Prezentarea proiectului de buget pentru anul 2015. 

8. Probleme ale filialelor. 

9. Probleme curente. 

10. Aprobarea documentelor prezentate. 

11. Discuții privind starea actuală și perspectivele Educației Matematice în România. 

12. Aniversarea a 120 de ani de la inființarea Gazetei Matematice; activități. 

13. Olimpiada Europenă a Fetelor 2016. 

14. Olimpiada Internațională de Matematică 2018<br>Adunarea Generală a Societății de Științe Matematice din România 25 aprilie 2015