Scoala de vara
Postat de marius la 04 June 2008 11:02:33
CĂTRE FILIALELE S.S.M.R.


Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că S.S.M.R. va organiza și în acest an, în localitatea Bușteni, Cursurile de perfecționare pentru profesorii de matematică, inițiativă pe care vă rugăm să o popularizați în rândurile celor interesați.
În legătura cu aceasta, facem următoarele precizări:
1. Pot participa la cursuri membri sau nemembri ai S.S.M.R. care vor completa cererea tip anexată prezentei adrese, cerere care va fi vizată de filiala S.S.M.R. de care aparțin. De asemenea, în măsura în care doresc, aceștia pot fi însoțiți de membri ai familiei, pentru care vor fi achitate costurile integrale.
2. Cursurile se vor desfășura în perioada 28 iulie – 7 august 2008. Cazarea se va face începând cu data de 28 iulie seara.
3. Costurile de participare sunt:
o 40 lei/zi/persoană, adică 400 lei cazarea pe parcursul întregii perioade a cursurilor (costurile includ și taxa pentru inchirierea sălii de cursuri, taxa de stațiune și taxa de salvamont);
o 50 lei/persoană, pentru cei care solicită numai participarea la cursuri, fără cazare.
4. Cazarea se va face la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Str. Paltinului, nr. 16, Bușteni (fostul CEPECA) în camere de două persoane, cu grup sanitar propriu. Menționăm că, față de anii precedenți, condițiile de cazare sunt mult îmbunătățite, fiind schimbate instalațiile sanitare și mobilierul, iar fiecare cameră fiind dotată cu TV color. Cursurile se vor desfășura în sala de conferințe a aceluiași centru.
5. Întrucât in perioada respectivă la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (C.P.P.P.I.) au loc lucrări de renovare, masa nu va mai putea fi luată la cantina acestuia. La ora actuală întreprindem demersuri pentru a găsi o altă locație unde masa să nu depașească suma de 50 lei/yi/persoană. Cei interesați pot primi informații suplimentare de la sediul S.S.M.R., după data de 15 iunie 2008.
6. Cei interesați să participe vor trimite, până la 1 iulie a.c., cererea tip completată și vizată de filiala S.S.M.R., precum și suma de 400 lei, reprezentând costul cazării, respectiv 50 lei pentru cei care nu solicită cazare. Cererile și costurile participării vor fi expediate prin poștă, pe adresa S.S.M.R., Str. Academiei, nr. 14, sector 1, 010014 București. Pe mandatul poștal se va menționa după adresă "pentru Robicek Ion".
7. Înscrierea la cursuri se va face în limita locurilor disponibile și în ordinea depunerii banilor de către participanți.
8. Participarea nu se poate face decât integral (toată perioada) pentru a putea fi eliberată, la sfârșit, adeverința de absolvire.
Cei interesați pot solicita informații suplimentare la sediul S.S.M.R, telefon 021 314 46 53, e-mail office@rms.unibuc.ro, fax 021 312 40 72, persoană de contact Luminița Dumitrică, secretara cursului.
Vă mulțumim pentru colaborare și vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Directorul cursului,
Dan Radu