Conferinta Anuala a SSMR
Postat de marius la 10 July 2008 11:53:13
A XII-a CONFERINȚĂ ANUALĂ A
SOCIETĂȚII DE ȘTIINȚE MATEMATICE DIN ROMÂNIA
Bacău, 17-19 octombrie 2008


Societatea de Științe Matematice din România, în colaborare cu Filiala Bacău a S.S.M.R., cu facultățile de matematică din universitățile din Bacău, București și Iași și Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, organizează, în perioada 17-19 octombrie 2008, a XII-a Conferință Anuală a S.S.M.R., manifestare științifică de prestigiu, devenită deja tradițională.
Lucrările Conferinței vor avea loc la Universitatea din Bacău, Facultatea de Științe. În cadrul lucrărilor vor fi prezentate conferințe în plen (cu durata de 40 minute) și comunicări (cu durata de 20 minute), pe următoarele secțiuni:

1. Algebră și Teoria numerelor
2. Geometrie și Topologie
3. Analiză matematică, Calculul probabilităților și Statistică matematică
4. Ecuații diferențiale și Mecanică
5. Informatică și Analiză numerică
6. Didactică matematică
6.1. Matematică în gimnaziu și liceu
6.2. Matematică în ciclul primar
6.3. Problem solving
7. Istoria matematicii (dedicată Centenarului Nicolae Teodorescu)


Participanții vor trimite fișa de înscriere completată (fișer text sau fișier pdf), precum și un rezumat de o jumătate de pagină cu principalele rezultate conținute în lucrare, pe adresa de e-mail: office@rms.unibuc.ro, sau la adresa: Societatea de Științe Matematice din România, Str. Academiei, nr. 14, Sector 1, 010014 București, până la data de 15 august 2008.
Versiunea electronică LATEX a lucrării (fișierul Word nu este recomandat) va fi trimisă pe adresa de e-mail: office@rms.unibuc.ro, până la data de 15 septembrie 2008.
Un participant poate prezenta maximum două comunicări, dintre care cel puțin una în colaborare.
Conferințele și comunicările vor fi aprobate de către Comitetul științific al Conferinței.
Comitetul științific va transmite fiecărui participant, până la data de 1 octombrie 2008, acceptul sau neacceptul pentru lucrări.
 • Fișa de înscriere poate fi procurată de la sediul S.S.M.R., Str. Academiei, nr. 14, Sector 1, București, de pe site-ul www.rms.unibuc.ro, sau de la adresa de e-mail: office@rms.unibuc.ro.
 • Taxa de participare la Conferință este de 40 RON. Membrii Societății cu cotizația achitată pe 2008 vor plăti o taxă de 20 RON. Taxa include mapa, ecusonul și cafea.
  Autorii conferințelor în plen vor fi scutiți de plata taxei de participare. Taxa se achită de către toți autorii unei comunicări. Comunicările acceptate pentru susținere, ale căror autori nu au achitat taxa de participare, nu vor fi incluse în programul Conferinței. Pentru un număr limitat de persoane S.S.M.R. va sponsoriza parțial sau integral participarea la conferință.
  Taxa de participare la conferință va fi achitată, până la data de 1 octombrie 2008, în contul Societății de Științe Matematice din România, RO35 RNCB 0076 0043 5732 0001, deschis la Banca Comercială Română, Filiala Sector 5, București, sau la Secretariatul Conferinței, în ziua deschiderii.

 • Lucrările Conferinței vor fi publicate într-un volum care va fi ulterior distribuit participanților, contra cost.
  Cheltuielile de cazare vor fi suportate de către participanți. Participanții care solicită cazare sunt rugați să consemneze acest lucru în fișa de înscriere.
  Sălile de prezentare vor fi prevăzute cu videoproiector și retroproiector.

  Informații suplimentare se pot obține de la Societatea de Științe Matematice din România, Str. Academiei, nr. 14, Sector 1, 010014 București, telefon 021 314 46 53, fax 021 312 40 72,
 • e-mail: EMAIL,
 • Adresa INTERNET SSMR