Adunarea Generală a Societății de Științe Matematice din România
Postat de marius la 09 March 2012 16:23:57
Adunarea Generală a Societății de Științe Matematice din România
17 martie 2012

ORDINEA DE ZI

1.                Propunerea si aprobarea Ordinei de zi.
2.                 Alegerea Prezidiului și a Secretariatului ședinței.
3.                 Raportul Secretariatului privind prezența delegatilor la Adunarea Generala și legalitatea statutară a ședinței.
4.                 Prezentarea raportului Consiliului Director privind activitățile organizate de S.S.M.R. în mandatul  2008 - 2012.
5.                 Prezentarea si aprobarea bilanțului contabil.
6.                 Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă pentru perioada 2008 - 2012.
7.                 Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.
8.                 Prezentarea si aprobarea proiectului Programului de activități pentru anul 2012.
9.                 Prezentarea si aprobarea planului strategic al SSMR.
10.             Prezentarea si aprobarea proiectului planului de afaceri al SSMR.
11.             Prezentarea si aprobarea proiectului de buget pentru anul 2012.
Pauza
12.             Discuții. Aprobarea documentelor prezentate.
13.             Stabilirea datei de desfășurare a Conferinței anuale a SSMR în 2012.
14.             Prezentarea si aprobarea regulamentul de funcționare al SSMR.

15.      Alegerea Președintelui, Prim Vicepreședintelui, Vicepreședinților, membrilor Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori