Pagina principalaArticoleDescarcariIntrebari frecventeForum de discutiiLegaturi pe internetCategorii stiriGalerie fotoCautare Saturday, July 13, 2024
Navigare
Pagina principala
Articole
Contactati-ne
Conducere SSMR
În cadrul Adunãrii Generale a SSMR din data de 25 noiembrie 2017a fost ales Consiliul Director al Societãții de Știinte Matematice din România pentru mandatul 2017-2022:

Gologan Radu - Președinte
Boskoff Wladimir-Georges - Prim-vicepreședinte
Gherghe Cãtãlin - Director-general
Angelescu Nicolae - Vicepreședinte
Berinde Vasile - Vicepreședinte
Beznea Lucian - Vicepreședinte
Chiș Mihai - Vicepreședinte
Mîrșanu Alexandru-Gabriel - Vicepreședinte
Pãltãnea Eugen - Vicepreședinte
Perianu Marius - Vicepreședinte
Sanda Nicolae - Vicepreședinte
Ștefãnescu Doru - Vicepreședinte
Alexandrescu Cristian - Membru
Cipu Mihai - Membru
Constantinescu Gabriela - Membru
Dragomir Lucian - Membru
Haiducu Marian - Membru (Filiala Argeº)
Marinescu Dan Ștefan - Membru
Mortici Cristinel - Membru
Olteanu Mircea - Membru
Suciu Nicolae - Membru
Trifu Mircea - Membru
Þena Marcel - Membru
Þigoiu Victor - Membru
Vãcãrețu Daniel - Membru
Adrese de filiale ale SSMR
 • SSMR
 • SSM Filiala Arges
 • SSM Fliala Bistrita Nasaud
 • SSM Filiala Brasov
 • SSM Filiala Buzau
 • SSM Filiala Bucuresti
 • SSM Filiala Constanþa
 • SSM Filiala Craiova
 • SSM Filiala Dâmboviþa
 • SSM Filiala Iasi
 • SSM Filiala Mangalia
 • SSM Filiala Maramureº
 • SSM Filiala Mehedinti
 • SSM Filiala Prahova
 • SSM Filiala Salaj
 • SSM Filiala Vaslui
 • Reviste ale SSM
 • Gazeta matematica, seria A
 • Gazeta matematica, seria B
 • Bulletin Mathematique de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie
 • Gazeta matematica- Supliment
 • Revista de matematica Grigore Moisil
 • Revista "Raliul Centenarelor"
 • Matematica in presa
 • Matematica si arta: in cautarea numitorului comun. Interviu cu Solomon MARCUS
 • Bogdan Suceava: "Cel mai important ar fi sã tacã din gurã cei care nu se pricep"
 • Arta infinitului: istorie, matematica, imposibil
 • Gazeta Matematicã – 115 ani de apariþie
 • Specializarea in matematica romaneasca se reduce la absurd
 • Scoala ajuta politicul
 • Gazeta matematica. o revista de cand Romania
 • Ei sunt Bela Karoly ai matematicii
 • Despre profesorul Daniel Breaz, între adevãr ºi bombã de presã
 • Formula matematica pentru parcarea perfecta.
 • Gheba, omul care a scos la tabla tara intreaga
 • Carti care trebuie citite
 • Traian Lalescu-un nume peste ani
 • Varietati conexe, LIVIU ORNEA
 • Marea teorema a lui Fermat, SIMON SINGH
 • Numerele naturii, IAN STEWART
 • Cufarul lui Newton, LOUP VERLET
 • Ecuatia care nu a fost rezolvata, LIVIO MARIO
 • Universul intr-o coaja de nuca, Hawking, Stephen
 • Banda lui Mobius, PICKOVER, CLIFFORD A.
 • Doar sase numere, MARTIN REES
 • Evenimente
 • Olimpiada Internationala de Matematica 2008, 10-22 iulie Spania -2008
 • International Mathematics Competition for University Students, 25-31 iulie 2008, Blagoevgrad, Bulgaria IMC
 • Concursuri de matematica
 • Alexandru Myler
 • Lumina Math
 • Concursul Arhimede
 • Concursul Cangurul
 • Concursul Winners
 • Edituri
 • Carminis, Pitesti
 • Prior, Bucuresti
 • Infarom,Bucuresti;
 • Cele mai noi articole
  Solomon Marcus, matematician: Am trait i...
  BIFURCAÞII. Despre ideea de dimensiun...
  Solomon Marcus - o singularitate nerezol...
  Geometrie si finete
  Matematica si literatura
  Se schimba Guvernul, se înnoieste anu...
  Conflicte numai aparente si probleme rea...
  Stiinta, la zile festive si in zile de l...
  David Emanuel -Aniversari Ianuarie 2009
  Omul -institutii: Solomon Marcus
  DAVID EMANUEL
  10 ianuarie - Aniversare GRIGORE C MOISIL
  Bacalaureat: temã ºi variaþiuni
  Matematicile ºi umanismul cel nou
  Povestea lui Sebastian Kaufmann ºi a ...
  Alta matematica
  Ai nostri tineri
  Cat valoreaza o diploma
  Bacalaureat: temã ºi variaþiuni
  O meserie pe cale de disparitie
  CONCEPTE MATEMATICE ªI FILOZOFICE
  Matematicile - o enigma perpetua
  Un magician numit Newton
  Fereastra spre regresie
  Sub semnul astrelor
  Reviste de matematica
 • RECREATII STIINTIFICE
 • CITATE CELEBRE
  Aniversarile zilei
  Weblinks
  Diophante[639]
  Revista Gauss[1014]
  Tangente[1121]
  Pro didactica[1409]
  Mate info[1212]
  Matematica si literatura
  Postat de marius la 01 January 2010 12:24:57
  Matematicã ºi literaturã
  de Tudorel Urian

  Romania literara
  Ca mulþi din generaþia mea, mi-am construit o carierã - atîta cîtã este - mai degrabã pe baza unei contraopþiuni. Am urmat "ºtiinþele umane" nu pentru cã aº fi fost irezistibil atras spre acestea, ci pentru cã mintea mea era incapabilã sã pãtrundã, de o manierã convenabilã, tainele "ºtiinþelor exacte". Paradoxal, literatura era zona în care îmi puteam da frîu liber imaginaþiei ºi inteligenþei - în ultimã instanþã, zona de libertate - în vreme ce matematica, fizica ºi chimia mi-au produs, pe durata întregii ºcolarizãri sentimentul inconfortabil al încorsetãrii în niºte formule imuabile al cãror sens nu îl înþelegeam, dar pe care eram obligat sã le învãþ pe de rost. Poate cã inteligenþa mea era incapabilã sã priceapã adevãrurile ºtiinþei sau poate cã metodele dascãlilor mei nu au fost cele mai eficiente, dar este cert cã, din momentul în care l-am luat pe "nu pricep" în braþe, nu l-am mai lãsat pînã la sfîrºitul anilor de ºcoalã. Îmi dau seama astãzi cã una dintre marile nenorociri ale sistemului de învãþãmînt din vremea comunismului a avut drept cauzã aceastã logicã binarã care fãcea o distincþie netã între "ºtiinþele umane" ºi "ºtiinþele exacte".

  Solomon Marcus este un savant al vremii noastre. Discret ºi modest, departe de ochii veºnic iscoditori ai mass-media, profesorul Marcus are, la cei optzeci de ani ai sãi energia ºi pasiunea de a se interesa de tot ce este nou. Autor al cîtorva zeci de cãrþi de analizã matematicã, informaticã teoreticã, lingvisticã, semioticã, poeticã, aplicaþii ale matematicii în ºtiinþele naturii ºi în ºtiinþele sociale, filozofia ºi istoria ºtiinþei (vezi scurta fiºã bio-bibliograficã de la sfîrºitul volumului), publicate în þãri de pe toate continentele, invitat sã conferenþieze în marile instituþii ºtiinþifice ale lumii, Doctor Honoris Causa ºi premiant al mai multor universitãþi de tradiþie ºi prestigiu, Solomon Marcus este, în aceastã lume a specializãrilor tot mai restrînse, un cãrturar de facturã renascentistã. Opusã tradiþionalei logici binare care traseazã o imaginarã linie de separaþie între "ºtiinþele umaniste" ºi "ºtiinþele umane", viziunea profesorului Solomon Marcus asupra cunoaºterii este una de facturã sinergicã. Potrivit ei, ºtiinþa ºi arta pot merge mînã în mînã ºi fiecare dintre ele se poate îmbogãþi din experienþa celeilalte, aºa cum marea poezie s-a hrãnit din teoriile matematicii sau noul roman francez din cele ale fizicii. Pentru a înþelege lumea în care trãiesc oamenii trebuie sã se aplece cu egalã atenþie, fãrã complexe, asupra tuturor domeniilor cunoaºterii, inclusiv asupra ºtiinþei ºi artei. Marii artiºti trebuie sã fie pãtrunºi de o curiozitate organicã ºi multe dintre secretele universului nu pot fi descifrate decît cu uneltele ºi metodele ºtiinþei. De aceea, toþi marii scriitori, fãrã a fi oameni de ºtiinþã, au cunoscut ºi au aplicat în operele lor teorii ºtiinþifice. Spune Solomon Marcus într-un interviu acordat lui Mihai Cimpoi: "...Eminescu nu face parte din categoria (...) poeþilor-matematicieni, ci dintr-o alta mult mai largã, în care trebuie sã-i includem pe Novalis, pe Paul Valéry, pe Lucian Blaga, pe Camil Petrescu, Nichita Stãnescu ºi pe mulþi alþii care, scriitori fiind, au trãit cu intensitate nevoia umanã de a înþelege lumea, o lume care include ºtiinþa ca o parte esenþialã a ei. Curiozitatea intelectualã este o parte organicã a personalitãþii lor. Eminescu s-a comportat în aceastã privinþã cu întreaga modestie a celui care vrea sã înveþe. (...) Eminescu nu a avut nici un moment intenþia de a deveni matematician, fizician, chimist sau biolog. El nu a fãcut decît sã dea curs imensei sale mirãri în faþa lumii ºi a fãcut un efort considerabil de a înþelege mãcar o pãrticicã din tainele universului." (p. 63) Concluzia acestui fragment, care îl priveºte pe Eminescu, dar, care i se potriveºte de minune ºi lui Solomon Marcus este aceea cã "universul imaginar al poeziei" (prin extensie, al întregii literaturi ºi, de ce nu, al artei) se hrãneºte din "întreaga diversitate a umanului, în manifestãrile sale multiple, logice ºi intuitiv-emoþionale, empirice ºi teoretice" (pp. 63-64). Toate demersurile literaro-ºtiinþifice ale lui Solomon Marcus au un singur scop: acela de a-l face pe autorul lor sã înþeleagã lumea în care trãieºte. Dacã existã o unitate a lumii, existã ºi o unitate a cunoaºterii umane, care, însã, se realizeazã prin alãturarea fãrã complexe ºi fãrã prejudecãþi a tuturor formelor de cunoaºtere. Nimic din ceea ce poate duce spre cunoaºtere, spre învãþare, nu este exclus. De aceea, teoriile din matematicã, fizicã, biologie, chimie se pot aplica în literaturã, calculatoarele pot contribui la îmbunãtãþirea relaþiei cu cartea, iar ligamentele ºtiinþei pot fi luate uneori din artã. Viziunea lui Solomon Marcus asupra cunoaºterii este una cumulativã, benignã, din care nimeni ºi nimic nu sînt a priori excluºi. Autorul judecã totul cu propria sa minte, cîntãreºte cu aceeaºi mãsurã binele ºi rãul ºi le expune ca atare, fãrã patimã ºi fãrã idei preconcepute. Din ºtiinþã a învãþat Solomon Marcus felul în care se stabileºte mãsura exactã a lucrurilor ºi a oamenilor ºi chiar textele sale cu potenþial polemic impresioneazã prin impecabila corectitudine a plasãrii accentelor. Exemplar în acest sens este capitolul Dan Barbilian - Ion Barbu. Cu deplinã bunã credinþã, cu seriozitatea ºi lipsa de implicare (u)moralã specifice unui om de ºtiinþã, Solomon Marcus analizeazã personalitatea matematicianului poet sub toate aspectele sale. Elogiind fãrã rezerve opera poeticã ºi activitatea de matematician, analizînd cu pertinenþã activitatea de profesor ale lui Dan Barbilian (Ion Barbu), Solomon Marcus nu trece sub tãcere nici episoadele mai puþin convenabile din viaþa acestuia. În toamna anului 1940, în urma apariþiei Decretului-lege de purificare a funcþionarilor publici, profesorul Dan Barbilian a depus la Comisia pentru verificarea cadrelor didactice din învãþãmîntul superior, mai multe rapoarte privindu-i pe colegii sãi de catedrã, inclusiv despre marele matematician Simion Stoilow. Tonul acestor delaþiuni (sã nu ne ferim de cuvinte) nu mai are nevoie de comentarii: "În interesul moralitãþii ºi prestigiului ºtiinþific al corpului didactic universitar, pun la îndemîna Comisiei urmãtoarele informaþii asupra unora din membrii acestui corp, dupã judecata noastrã în grav conflict cu etica noului Stat Legionar sau reprezentînd un nivel ºtiinþific foarte coborît". Pentru ca lucrurile sã fie rotunde, profesorul Marcus citeazã ºi o scrisoare din 1946 expediatã de Dan Barbilian aceluiaºi Simion Stoilow, omul denunþat în anii de maximã teroare ai miºcãrii legionare. Fireºte, aceasta începe cu formula "Mult iubite Domnule Stoilow" ºi conþine pasaje precum acesta: "Sînt laº. Mi-e teamã cã mîine chiar, voiu citi cu spaimã în Dreptatea o improvizaþie în gustul urmãtor, fãcutã sã-mi înnegreascã întreaga zi: Cutezanþa unui profascist notoriu (pentru întreaga discuþie vezi pp. 122-128). Cum spuneam, întregul capitol despre Dan Barbilian (Ion Barbu) este un exemplu despre cum trebuie tratate astfel de subiecte delicate. Întreaga analizã a lui Solomon Marcus este de mare seriozitate ºi complet lipsitã de patimã. La sfîrºitul ei Dan Barbilian nu pierde nimic din statura sa de matematician, poetul Ion Barbu rãmîne unul dintre marii novatori ai limbajului poetic, iar omul Dan Barbilian apare la adevãratele sale dimensiuni, nu întotdeauna de invidiat. Îi admirãm pe primii doi, îl detestãm pe al treilea. Este limpede cã doar un asemenea tip de analizã ar putea duce la închiderea definitivã a altor dosare controversate: Mircea Eliade, Emil Cioran, Mihail Sadoveanu, George Cãlinescu. Întîlnirea extremelor este o carte fundamentalã. Ea combinã poezia ºi matematica, fizica ºi romanul, spaþiul ºi timpul, epistemologia ºi semiotica, calculatorul ºi literatura, filozofia ºi ºtiinþa, identitatea ºi alteritatea. Întrebãrile pe care ºi le pune Solomon Marcus sînt întrebãrile vremii noastre ºi, de aceea, cartea sa se citeºte cu pasiune ºi entuziasm. Nu ºtiu - ºi nici nu conteazã - dacã toate rãspunsurile oferite de autor sînt definitive. Importante rãmîn întrebãrile. Nu este în intenþia lui Solomon Marcus sã dea sentinþe care sã devinã indiscutabile. Dimpotrivã, prin chiar spiritul sãu, cartea invitã la dialog ºi la lãrgirea continuã a cadrului discuþiei, în sensul teoriei lui Gödel. În ultimã instanþã, Întîlnirea extremelor este un manual pentru înþelegerea lumii postmoderne în care trãim ºi o pledoarie foarte convingãtoare împotriva logicii aristotelice a terþului exclus.
  Citindu-l pe Solomon Marcus, chiar îmi vine sã mã apuc serios de matematicã, fizicã, biologie, chimie ºi alte materii care au constituit coºmarul anilor mei de ºcoalã.
  Solomon Marcus, Întîlnirea extremelor. Scriitori - în orizontul ºtiinþei, Editura Paralela 45, Piteºti, 2005, 308 pag.
  Conectare
  Utilizator

  Parola  Ti-ai uitat parola?
  Solicita una noua aici.
  Sondaj membri
  Inca nu exista continut pentru acest panou
  Shoutbox
  Trebuie sa fii conectat pentru a posta un mesaj.

  Nu exista mesaje postate.
  Fusion Rank
  Căutare în dicţionar
  DEX  Site chess
 • Site sah
 • Chess, nivel avansati
 • accesari
  puzzle
  Click to Mix and Solve
  Matematicieni despre invatamant
 • Academician Solomon Marcus
  Timpul lecturii
  In Tribuna Invatamantului nr 926/2007 Tribuna Invatamantului

 • Academician Solomon Marcus
  De la recentul Bacalaureat la Raportul Comisiei Prezidentiale
  In Tribuna Invatamantului nr 910-911/2007 Tribuna Invatamantului

 • Academician Solomon Marcus
  Fata in fata: Profesorul si elevii
  In Tribuna Invatamantului nr. 916/2007 Tribuna Invatamantului

 • Prof. dr. univ. Vasile Branzanescu
  Situatia matematicii in invatamantul preuniversitar si universitar
  in Tribuna Invatamantului nr 906-907 /2007 Tribuna Invatamantului

 • Prof. dr. univ. Constantin Niculescu, Univ Craiova
  Raport asupra stãrii învãþãmântului matematic românesc
  Prezentat la al 6-lea Congres International de matematica, Bucuresti, iulie 2007 ...... Raport
 • HOROSCOP
  Copyright © 2007